Kalendář je v prodeji v Turistickém informačním centru za 140 korun.

„Nabízí průřez jedním stoletím v Kroměříži a zachycuje změny, kterými za tu dobu město prošlo. Jsou v něm snímky prvorepublikové, meziválečné i z pozdějších let,“ dodal vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna.

Podle něj není náhodné, že kalendář budou mít lidé na očích po celý rok stého výročí vzniku samostatného Československa.
S prvotní myšlenkou tohoto pojetí městského kalendáře se kroměřížská radnice obrátila na studentku Hanu Čechlovskou, která už obdobné téma zpracovala ve své školní práci.

„Bylo však třeba vyhledat jiné vhodné dobové snímky, a to nejen v dostatečné tiskové kvalitě, ale také s takovou kompozicí, která umožnila nafocení současných snímků na totožných místech,“ dodal Pavel Zrna.

Historické fotografie do kalendáře poskytl Státní okresní archiv Kroměříž a Muzeum Kroměřížska, současné snímky nafotila Hana Čechlovská sama a vytvořila i finální grafickou koláž. Nástěnné kalendáře vydává kroměřížská radnice několikátým rokem.

„Například ten minulý tak přináší kombinaci zdejších architektonických skvostů, stylových dobových scén a pohledů na noblesní stoletá loukoťová vozidla,“ dodal mluvčí radnice Jan Vondrášek. (hed)