Hlavním důvodem je dostatečný čas k ověření školní zralosti dítěte, u něhož rodiče zvažují podat žádost o odklad. Oddálení termínu zápisu umožňuje rozhodnout co nejpozději," připomněla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Letos se zápisy týkají dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a samozřejmě ty, jimž byla loni školní docházka odložena. (hed)