„Okolí Bágráku se v poslední době výrazně mění. Očekáváme, že lidé budou tuto lokalitu více navštěvovat, budou sem chodit za sportem, zábavou, poučením i odpočinkem. Díky plánovaným chodníkům i parkovacím místům bude lépe a bezpečněji dosažitelná pro pěší, cyklisty i pro motorizované návštěvníky,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Radnice se přiklonila k variantě, která navrhuje výstavbu chodníku v okolí Kauflandu, na ně navazujících mlatových chodníků v okolí rybníka v prostorách biocentra a vybudování zpevněné plochy s deseti parkovacími místy, zároveň by mělo dojít k úpravě stávající odstavné plochy poblíž kempu.

Město Kroměříž chystá úpravy v lokalitě Medkových rybníků. Naučnou stezku doplní také lavičky a odpočinková místa.
U Medkových rybníků vznikne naučná stezka

Rekonstrukce přejezdu

Tento návrh řešení počítá také s úpravou železničního přejezdu na trati Kroměříž – Zborovice zahrnující stavební práce, úpravu samotné přejezdové konstrukce, výměnu a doplnění výstražníků, výměnu vnitřní technologie a další práce.

„Předpokládaná cena za realizaci tohoto projektu je 9,6 – 12,6 milionu korun, přičemž šest až devět milionů korun z celkové sumy by měla stát rekonstrukce železničního přejezdu. Ta je nutná především z bezpečnostních důvodů,“ řekla vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Právě tento odbor má za úkol zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vybrané varianty řešení.

Vizualizace památníku olomouckému biskupovi Karlu z Lichtensteinu – Castelcorna na kruhové ploše před arcibiskupským zámkem a arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži
Kroměříž bude mít pomník biskupa Karla, přijde na 1,7 milionu

Bágrák se nachází ve východní části Kroměříže asi kilometr od centra města. Nedaleko něj je frekventovaná cyklotrasa podél řeky Moravy.

Rybník je hojně využíván k rybolovu a v létě také jako přírodní koupaliště, byť pouze na vlastní nebezpečí, jelikož nesplňuje hygienické normy.

V současné době tam vzniká biocentrum s naučnou stezkou dlouhou zhruba 1,5 kilometru, jejíž součástí jsou informační tabule, lavičky, lehátka a herní prvky. Stezka je vhodná pro vycházky, běhání, relaxaci či na procházku se psy. Město v této lokalitě do budoucna plánuje i další změny.