Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na uvolnění místa vypsáním výběrového řízení, které skončilo 22. dubna. Přihlásilo se do něj osm uchazečů. „Po posouzení přihlášek a podkladů byli z dalšího kola vyřazeni tři, postoupilo tedy celkem pět uchazečů, přičemž jeden se k pohovoru bez omluvy nedostavil," upřesnil ředitel tiskového odboru ministerstva spravedlnosti Miroslav Konvalina.

Komise se pak jednomyslně shodla na vítězi a doporučila ministryni jmenovat do funkce Lenku Ceplovou, ta se však nakonec rozhodla, že zůstane ve funkci soudkyně.

Ministryně spravedlnosti proto projedná s Radou justiční akademie návrh na jmenování Filipa Glotzmanna, který se umístil ve výběrovém řízení jako druhý v pořadí.

„Poté bude paní ministryně moci rozhodnout o jmenování ředitele dle vlastního uvážení během měsíce června," dodal Miroslav Konvalina.

Jan Petrov působil ve funkci ředitele Justiční akademie tři roky, nyní se hodlá vrátit do soukromé sféry.

„Chci si udržet tržní cenu. Po třech letech vedení Justiční akademie se můžu bez problémů vrátit do soukromé sféry, kdybych byl státním úředníkem na této pozici šest let, návrat by pak byl mnohem obtížnější," vysvětlil Deníku Jan Petrov.