Necelá třicítka vyšších soudních úředníků si slavnostně převzala osvědčení ve Sněmovním sále Arcibiskupské­ho zámku.

Čtvrteční slavnosti se zúčastnili čelní představitelé české justice, právnických fakult, starosta města a další významní hosté.

„Vzdělávání vyšších soudních úředníků tím u nás skončilo. Vloni totiž přešlo na olomouckou právnickou fakultu,“ vysvětlil tajemník Justiční akademie Kroměříž Jiří Jachan. Titul vyššího soudního úředníka opravňuje absolventa k nižším právním úkonům na soudech.

„Pravomoce mají stanovené zákonem. Mohou například vydávat platební rozkazy, mají oprávnění dělat úkony ve věci obchodního rejstříku, rozhodovat o zápočtu vazby a trestu,“ přiblížil Jachan.

Ukončené studium vyšších soudních úředníků však na klasický provoz Justiční akademie v Kroměříži nebude mít zas až tolik podstatný vliv.

„Nadále tam totiž probíhá celoživotní vzdělávání soudců či státních zástupců,“ potvrdil Deníku tajemník akademie.