Stále ale zůstává úvěrové zatížení, aktuálně ve výši přibližně sto dvacet milionů korun.

„Na výsledcích se projevuje nastavený úsporný režim ve všech oblastech a odpovědný přístup radnice k hospodaření, včetně rozpočtové kázně," tvrdí mluvčí radnice Pavel Zrna.

Zda by se dalo ušetřit ještě víc, to už je podle něj otázkou spíš na jednotlivé politiky.

„Chceme pokračovat v úsporné cestě a i nadále budeme podporovat trend rozumného hospodaření, aby závěrečný účet za rok 2013 skončil zase v plusu," konstatovala ale starostka města Daniela Hebnarová (ODS).

Z vytvořených úspor chce radnice pokračovat v úpravách na koupališti Bajda a postupně revitalizovat i ostatní městská sportoviště, podpořit výstavbu dětských hřišť a investovat do oprav a údržby komunikací, rozvoje služeb, školství či kultury.

Podle závěrečného účtu město v uplynulém roce hospodařilo se čtyřmi sty miliony korun na straně příjmů a třemi sty osmdesáti miliony na straně výdajů.

„Kroměříž v roce 2012 v rámci schváleného rozpočtu nemusela čerpat schválený úvěr, který byl pojistkou pro případ nesouladu mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu," vysvětlil vedoucí finančního odboru Radim Hlaváč.

Největší investiční výdaje tvořila rekonstrukce koupaliště Bajda za devět milionů, kina Nadsklepí za 27 milionů a Mateřské školy Mánesova za tři a půl milionu korun. Dále město investovalo i do zřízení Informačního centra a to ve ve výši 2,6 milionů korun.

Součástí závěrečného účtu města je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Přezkoumání provedla auditorka Milena Lakomá, podle které je hospodaření města ve všech významných ohledech v pořádku.

„Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné chyby, pouze několik drobných nedostatků. Dále konstatuji, že ostatní chyby a nedostatky, zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2011 a také při dílčí kontrole za rok 2012, byly napraveny," dodává auditorka.