Obě města se přitom musejí dohodnout, protože Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO) vlastní dohromady a mají stejná rozhodovací práva, a to i přesto, že Zlínu patří 87 procent firmy.

Důvodem zamýšlených úprav jízdného je to, že DSZO hospodaří se ztrátou. Proto vypracovala návrh, který počítá se zvýšením ceny jízdného z 9 na 12 korun u dvacetiminutového lístku a z 12 na 15 u čtyřicetiminutového. Současně se taky má prodloužit doba platnosti dražší jízdenky na padesát minut a levnější by nově měla být přestupná. S úpravou cen se počítalo také u časových kuponů.

Zatímco Zlín návrh, na jehož přípravě se podílela obě města, bez problémů přijal, otrokovičtí radní včera přišli s úpravou. „Chtěli bychom, aby se platnost budoucí dvanáctikorunové jízdenky prodloužila o deset minut, to znamená na třicet,“ řekla Deníku starostka Otrokovic Radoslava Matuszková (Nestraníci pro Otrokovice).

To se však vůbec nelíbí předsedovi rady jednatelů DSZO a zlínskému radnímu Zdeňku Blažkovi (ODS). Padesátiprocentní prodloužení doby jízdy podle něj ohrožuje záměr zvýšit výnosy společnosti. „Takové řešení nemůžeme přijmout,“ řekl Blažek s tím, že zdrojem příjmu DSZO jsou jen jízdné nebo dotace.

Nyní podle něj hrozí, že se ztráta společnosti, která jen loni dosáhla sedmi milionů korun, bude muset řešit například omezením investic do vozového parku. Vyjednávání o úpravách jízdného podle Blažka trvalo tři měsíce. „Nevím, o čem ještě chtějí jednat,“ prohlásil radní a zdůraznil, že návrh se za tu dobu několikrát měnil právě na popud Otrokovic.

Starostka Otrokovic Matuszková se k výhradám zlínského radního nechtěla vyjadřovat. „Nepovažuji za dobré ventilovat to přes média,“ řekla Matuszková, která je přesvědčená, že se nakonec obě města dohodnou.

Možnost kompromisu nevylučuje ani zlínská primátorka Irena Ondrová (ODS). „Bude to předmětem debaty, ale asi se bude muset začít úplně znova,“ konstatovala primátorka.
S tím souhlasí i zlínská zastupitelka a členka dozorčí rady DSZO Svatava Nováčková (nezařazená). „Je to velmi nepříjemná situace, budeme se muset vrátit na začátek,“ míní Nováčková.

Postup otrokovických radních ji překvapil. „Měla jsem za to, že je to dojednané v obou městech,“ sdělila zastupitelka. Zdůraznila také, že se na přípravě změn podíleli zástupci Zlína i Otrokovic.

Jedním z těch, kdo původní návrh v DSZO schválili, byl jednatel společnosti Jiří Ondráš, který je i otrokovickým radním za nezávislé. Na dotaz, proč rada města nepřijala dohodnutou variantu, odpověděl, že nedošlo ke shodě. „Já jsem nějak hlasoval, ale rada je sedmičlenná,“ sdělil Ondráš bez dalších podrobností.

Jak a jestli vůbec se bude měnit jízdné, se možná občané Zlína a Otrokovic dozvědí 17. prosince, kdy se má konat valná hromada DSZO. „Tam by mělo padnout definitivní rozhodnutí,“ míní radní Blažek.

DSZO vznikla v roce 1995, společníky jsou města Otrokovice a Zlín. Autobusy a trolejbusy ročně ujedou téměř pět milionů kilometrů a přepraví asi 39 milionů cestujících. Loni firma za prodej vlastních výrobků a služeb utržila 145,7 milionu korun. Provozní dotace činily 88,6 milionu Kč. Na konci loňského roku v podniku pracovalo 374 lidí.