Pane senátore, jak vnímáte poslední vývoj událostí okolo vrbětické kauzy?
Jsem rád, že se vyšetřování příčin a okolností, které stály za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích posunuly. Tedy přesněji bych to komentoval podle posledních zpráv - že se to tak s velkou pravděpodobností stalo. Vyšetřování se však vede dál, aby se přesně určilo, zda tomu tak bylo nebo nebylo. Zájem o Českou republiku v souvislosti se zbrojními zakázkami či dostavbou jaderné elektrárny v Dukovanech kvůli obrovským penězům je ohromný a do těchto zakázek vstupují de facto všechny velké státy. Osobně budu velmi rád, když zjištění, co se skutečně ve Vrběticích stalo, bude potvrzeno i ukončeným vyšetřováním.

Myslíte si, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích tedy skutečně stojí agenti, kteří měli zájem poškodit zájmy České republiky? Nebo to má podle vás souvislost například s dostavbou Dukovan?
U Dukovan jde o tak velké peníze, že můžeme spekulovat o čemkoliv. Zakázka je zajímavá i pro velké státy. Nejen pro Rusko a USA, ale i Francii, Koreu a jiné země, které by chtěly vydělat. Dokud nebude vyšetřování ukončeno, nikdo nemůže udělat závěr, informace mají jen zpravodajské služby. Bohužel, my musíme zatím věřit tomu, co nám naše zpravodajské služby říkají. A tím je ukázání na tyto agenty.

Měl jste coby hejtman například už v té době informace - náznaky toho, že „to vane“ mimo ČR? 
Hejtman je předsedou krizového štábu kraje. Ten má za úkol zabezpečit vše, co se týká bezpečnosti osob, zásobování a logistiky. Ale do vyšetřování orgánů činných v trestním řízení hejtman nemá pravomoc zasahovat a nemá ani právo o průběhu vyšetřování vědět. To může jen policie, případně zpravodajské služby. Tedy o vyšetřování jsem věděl jen o tom, že se pátrá na místě exploze.

Jak je podle vás složité vyšetřit takový případ jakým výbuchy ve Vrběticích jsou?
Protože jednou z mých odborností, kterou jsem ve svém životě vykonával, bylo povolání pyrotechnika, tak velmi dobře vím, co to je určit přesně příčinu výbuchů ve chvíli, kdy máte na místě kráter o několika metrech hloubky, široký víc než 10 metrů a  rozmetané budovy a munice do 800 metrů kolem. Proto jsem přísně nabádal členy krizového štábu a hlavně politiky, ať nevyprávějí veřejnosti, že velmi pravděpodobně vypátráme příčinu výbuchu. Je to nejen klamání veřejnosti, ale navíc vzbuzujeme u lidí iluze, že všechno umíme vyřešit. A to není pravda. Co se stalo, mohli vědět pouze ti dva mrtví. Pokud však munici odpálili agenti, pak to nevěděli ani oni.  Ale upozorňuji, že úkoly hejtmana jako předsedy krizového štábu jsou jiné a do vyšetřování jsme neměli žádný vstup, ani jsme na to neměli žádné právo.

Co se týká událostí ve Vrběticích před téměř sedmi lety, vy jste nastoupil do pozice hejtmana Zlínského kraje až v době, kdy již probíhaly záchranné a likvidační práce, opatření Výbuch, bylo lidově řečeno: rozjetý vlak. Jak jste se do po vašem nástupu do funkce do něj zapojil i vy?
Po jednání se starosty postižených obcí, majiteli poškozených pozemků a lesů jsem jednal s premiérem a ministry vnitra a obrany o odškodnění poškozených. Chtěl jsem, abychom dosáhli toho, že celý prostor vezme pod správu státní podnik Vojenské lesy a statky, což se nakonec stalo. Šlo o to, aby se stát dohodl s těmito majiteli a nešlo se cestou žalob a soudů. Tedy, že je povinností státu, jako vlastníka muničních skladů se s těmi vlastníky domluvit. Usiloval jsem, aby stát směňoval poškozené lesy, za zdravé v jiné lokalitě. Pozemky uvnitř areálu vykoupil a vnější vyčistil. Úředníci stále argumentovali, že musíme čekat, až se území vyčistí a nastoupí odhadci. Chtěl jsem docílit toho, aby když se do tohoto prostoru nesmělo vstupovat, tak toto území proměřit a posoudit za pomoci  dronů. Aby se určilo, jak je zničené a aby se takto náhrady postupovaly. Po ukončení funkce hejtmana mám jako senátor menší možnosti, ale události dnešních dní nám dávají příležitost se k jednání vrátit.. 

S požadavky na kraj? Správný postup

V současnosti uplynula zákonná půlroční lhůta od ukončení zásahu složek IZS ve Vrběticích, doba, do kdy si mohli lidé podávat žádosti o odškodnění za škody způsobené zásahem složek IZS. Lidé, firmy a obce se proto obracely na kraj, ten jim ve většině případů nevyhověl s tím, že mají žádat náhrady po viníkovi výbuchů. Je tedy správně, že jejich první požadavky šly na kraj?
To je správný postup. Podle zákona se měli obracet na kraj.  Rozhodnutími krizového štábu bylo způsobeno, že poškození lidé na svém majetku nemohli vykonávat činnost a obhospodařovávat jej s péčí řádného hospodáře. Proto se dle zákona obrátili na kraj s nároky na odškodnění  a kraj ho pak vymáhá po státu a stát ho má platit. Kraj v těchto případech má působit jako ten, kdo má říct, ano, oni na to mají nárok nebo na to nemají nárok a měl to  potvrdit. My jsme  tyto jejich nároky potvrzovali když byly oprávněné, samozřejmě. Problém jenom je, že stát za prvé, ne všechno stihl vyřídit a za druhé nechtěl vyřídit. Takže v tom je problém. Jak jsem řekl, nyní vidím šanci znova poukázat na poškozené. Bez ohledu na to, kdo to udělal, tak jsem na posledním zastupitelstvu kraje navrhl usnesení, které bylo přijato, že  vedení kraje požádá vládu, aby se zabývala odškodněním lidí, aby dostali to, co jim náleží.

Co říkáte na Vrbětickou výzvu starostů dotčených obcí, kde se mimo jiné mluví i o tom, aby vně vrbětického areálu byl proveden hloubkový pyrotechnický průzkum proto, aby například sem lidé mohli s těžkou technikou, aby mohli těžit dřevo nebo obdělávat pole. Což jim nyní není doporučeno.
To je dobře, že to udělali. Asi před tři čtvrtě rokem jsme společně  s náměstkem ministerstva vnitra generálem Martinem Vondráškem zpracovali postup hloubkového pyrotechnického průzkumu, tedy  hloubkové vyčistění vnějšího perimetru - v prostou okolo areálu s tím, že vláda uvolní částku sto milionů korun na tento průzkum a kraj jej zajistí. Bohužel, to vláda nepřijala. Smetla to ze stolu a řekla, že to přejde na ministerstvo obrany ve své režii. A ministerstvo obrany dosud nic nezajistilo. Takže je dobře, že se v současnosti tato aktivita znovu objevuje na stole.

Prezident? Tristní, že nemá informace

Jaké si myslíte, že budou důsledky tzv. Vrbětické kauzy a jejího současného vývoje na nás?
Důsledky jsou ohromné, protože naše ekonomická závislost na surovinách  i na ruském trhu není zanedbatelná. Byl bych šťasten, pokud by Rusko svoji vinu přiznalo a zaplatilo odškodnění. Ale vím, že k tomu je dlouhá cesta.

Co očekáváte, co přinese plánovaný nedělní projev prezidenta Miloše Zemana, který se má vyjádřit k aktuálnímu dění v souvislosti s Vrběticemi?
Je tristní, že prezident nemá dost informací k vyjádření hned po sobotní tiskovce. To je opravdu tragická ukázka rozdílné zahraniční politiky. Přesto na vyjádření čekám s velkou zvědavostí, protože to má dopad i na občany v našem kraji.

Krátce po výbuších obou skladů se ozývaly hlasy lidí, že nechtějí munici za domem. Podle informací Deníku, se však nadále počítá s tím, že zde několik takových skladů zůstane….
Výbuchy  ukázaly, že výpočty bezpečnostních odstupových vzdáleností, které udělali naši předci za prvorepuplikového Československa,  byly v pořádku. Sklady jsou postaveny tak, aby když  jeden vybuchne, tak aby neohrozil druhý sklad a neohrozil okolí a blízké  vesnice. Což se také stalo. Faktem ale je, že Česká republika musí mít  muniční sklady, pro zajištění bezpečnosti. Takže dokud stát nevybuduje někde jinde muniční sklady nové, tak tam budou stále a lidé tam budou pracovat.

Vrbětice je v naší zemi nyní téma číslo jedna. Rezonuje i v Senátu?
Ano. Včera byla na toto téma mnohahodinová debata.