Plánujete v příštím roce kandidovat znovu?

Ano, ještě bych chtěl kandidovat, protože tu mám nějaké nedořešené projekty. Buď se jejich realizace vleče nebo je potřeba vždy udělat akutně něco jiné. Rád bych dotáhl například revitalizaci našeho obecního rybníku. Naposledy se mu někdo věnoval v 60. letech.

Byl by problém dokončit tyto investice, kdyby přiteklo do obecního rozpočtu méně peněz od státu?

Vždy když skládáme rozpočet, chystáme akce, které jsme schopni zainvestovat z vlastních peněz. Zastávám tento názor po celou dobu co jsem v úřadě. Zadlužit obec je strašně jednoduché. Já za sebou ale nechci nechávat obec v dluhu. Do rozpočtu započítáme nejprve neměnné položky jako jsou prostředky na chod školy a investiční akce děláme postupně podle toho, co nám povolí rozpočet.

Ale dotace využíváte, ne?

Využíváme, ale není to tak často.

Na co jste nejvíc pyšný?

Člověk je vždy rád, když se něco podaří, když může pomoci občanovi. Samozřejmě mohu jmenovat takové projekty jako je vybudování přečerpávaček odpadních vod či oprava kulturního domu. A radost mám i z toho, že se začíná stavět a vzniká nová zástavba.

Jak byste definoval funkci starosty?

Je to funkce pro domorodce a nadšence. Srdeční záležitost. Starosta musí mít vizi, jak by obec měla vypadat. Co by měla lidem nabídnout. Jste rád, když se vám dostane pochvaly i od přespolních. Když vám řeknou, že máte čistou, pěknou, upravenou obec.