Školení věnovaly tři po sobě jdoucí soboty, počínaje sobotou 30. března. Jednotky se vždy v počtu 5 či 6 sešly v ranních hodinách na Hanáckém náměstí v Kroměříži před hasičskou zbrojnicí SDH Kroměříž.

Odtud se poté přesunovaly na jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem šest. Na každém z nich musela jednotka splnit úkol, který zde byl přichystán.

Na prvním stanovišti bylo například zvoleno téma práce při povodni a tvorba hráze z pytlů s pískem. Doplňkem tohoto stanoviště byla také zkouška sání cisternového vozu, kalových, plovoucích a přenosných čerpadel.

Ani další stanoviště nebyla o nic méně nudná. Na druhém vyhledávali a evakuovali osoby z objektu. Na třetím v prostorách Zdravotnické záchranné služby Kroměříž prováděli hasiči pod vedením lektorů předlékařskou pomoc zraněnému motorkáři a nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Situaci u dopravní nehody včetně zajištění aut a vyproštění cestujících musely jednotky řešit na čtvrtém stanovišti.

Zapotily se i na pátém, kde byla prováděna evakuace zraněného na nosítkách z výše položeného místa s dalším nácvikem sebezáchrany pomocí lanové techniky.

A z nebezpečné látky se učily dekontaminovat na šestém stanovišti.

Hasiči se do cvičení pustili s vervou. Odnášeli si odtud nové teoretické, ale především praktické zkušenosti.

„Celá odborná příprava by neproběhla bez zodpovědného přístupu všech zúčastněných, o čemž svědčila mnohdy i propocená trička,“ potvrzuje za hasiče Zlínského kraje jejich mluvčí Lucie Javoříková.

Avšak ani další zúčastněné nelze opomíjet.

„Velký dík patří pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Kroměříž za poskytnutí prostor a lektorskou činnost a pracovníkům firmy Šrot Gebeshuber s.r.o. za přípravu místa a vraků vozidel,“ říká mluvčí a dále ještě dodává, že by se školení také neobešlo bez pracovního a profesionálního nasazení příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Územního odboru Kroměříž.

Věděli jste, že?
… Na každé stanoviště byl vyhrazen časový limit 45 minut. Poté jednotka obdržela informace k přesunu na další místo.Zaměření činností bylo zvoleno tak, aby odpovídalo situaci, ve které jednotka musí pracovat?