„Mám radost, že se náš předpoklad naplnil a že na nákupu elektřiny pro školy ušetříme letos a příští rok významné prostředky. Přesnou částku ale budeme vědět až po vyúčtování na konci zúčtovacího období,“ řekl k tomu kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Rada města musela ovšem schvalovat výsledek veřejné zakázky napodruhé, protože původní vítěz byl pro nesplnění kvalifikace vyloučen. Vítězem se tak stala původně druhá společnost z Prahy: podle smlouvy dodá školám elektřinu v rozsahu 1665 MWh.

„Jedná se o odhad na základě předchozích odběrů. Pro jednotlivá odběrná místa ale nebude skutečné množství elektrické energie odebrané ve smluvním období nijak limitováno ve smyslu zvýšení či snížení odběru,“ dodala Zuzana Kytlicová z radničního odboru rozvoje města.

Radnice v Kroměříži navíc během smluvního vztahu může rušit stávající a zřizovat podle svých potřeb nová odběrná místa. Smlouva se vztahuje na všech devět městem zřizovaných mateřských škol a také na všech šest škol základních. „Pokud vše půjde tak, jak předpokládáme, rádi bychom v budoucnu tímto způsobem nakupovali elektrickou energii i pro ostatní budovy města a jeho organizací. Můžeme tak uspořit peníze, které využijeme na rozvoj města,“ dodal starosta Jaroslav Němec.

Radnice od předloňska nabízí projekt hromadných aukcí cen plynu a elektrické energie také obyvatelům města: v minulých dnech oznámila, že jeden z dodavatelů, konkrétně společnost One Energy & One Mobile, pozbyla možnost energie dodávat. V Kroměříži jejich služeb využívalo několik desítek domácností, kterým firma dodávala energie na základě aukce zajištěné společností eCENTRE.

„Dodávky byly ale zajištěny jiným subjektem a nyní už má většina domácností nové smlouvy,“ řekla Věra Weidingerová ze společnosti, která aukce pro město pořádá.