Například v Kroměříži se v současnosti nenachází ani jedno zařízení, které by poskytovalo péči dětem ve věku jednoho až tří let. Může za to téměř nulový zájem rodičů. „Maminky o jesle jednoduše nestojí,“ vysvětluje vedoucí kroměřížského odboru školství Jiří Pánek.

Za nízký zájem o jesličky můžou podle něj i peníze. „Jesle byly původně zdravotnické zařízení, tak už to dnes ale není. Nespadají ani do sítě škol, takže financování je hodně složité. Rodiče svěřených dětí se musí značně finančně podílet na provozu, a to je často odradí,“ potvrzuje Pánek.

Jediným zařízením v okolí jsou jesle v Hulíně, nedostatkem zájmu ze strany rodičů tudíž rozhodně netrpí. „Dětí máme dost, většina z nich tu však není dlouhodobě, ale třeba jen jeden den. Navíc přijímáme jen děti z Hulína a nejbližšího okolí, protože nás financuje město, a jsme tu tedy především pro naše občany,“ poznamenala jedna z tamních pracovnic.

Místostarosta města Roman Hoza je rád, že jesle fungují, považuje to za součást sociálního rozvoje obce. „Taková zařízení jsou potřeba. Nechceme pečovat například jen o seniory, ale o všechny společenské skupiny. Provozováním jeslí chceme podporovat matky v tom, aby během mateřské dovolené například pracovaly nebo se vzdělávaly,“ řekl Hoza.

Rušit jesle proto v Hulíně nehodlají, neuvažují ale zatím ani o jejich rozšíření. „Jejich kapacita činí asi třicet dětí, to je pro Hulín přiměřené,“ poznamenal místostarosta.

V Bystřici pod Hostýnem jesle nemají a ani o tom do budoucna neuvažují. „Žádné žádosti od rodičů nemáme, nemyslím si, že by takové zařízení využívali. Ale určitě je možná domluva s mateřskou školou, aby tam na dítě pár hodin dohlédli, pokud si rodič bude potřebovat něco neodkladně vyřídit. Samozřejmě to musí dovolit věk dítěte a jeho vyspělost,“ poznamenal bystřický starosta Zdeněk Pánek.

Také v regionu navíc přibývá agentur, které nabízejí služby odborných pečovatelek. Rodiče této možnosti využívají čím dál častěji. „Mám naštěstí spoustu známých, takže většinou dceru svěřím jim. Pokud by mi ale nic jiného nezbylo, raději než do jeslí bych dítě svěřila kvalifikované chůvě,“ říká maminka Marcela Vrbecká z Kvasic.

Agentury své pečovatelky řádně prověřují. Zaměstnávají převážně učitelky nebo zdravotní sestry, případně studentky takových oborů, které často ještě dále školí. Jelikož má taková chůva na starost jen jedno dítě, dostane se mu větší pozornosti, než by tomu bylo v jeslích. Rodiče jsou si toho vědomi, a proto pro ně peníze v tomto případě nehrají velkou roli. „Za kvalitu si ráda připlatím, obzvlášť když jde o moje dítě,“ uzavírá maminka.

Šárka Vavříková