Výsledky laboratorních vzorků odebraných 12. srpna pomocí zemních sond by měly být známy v říjnu. Radnice vyzvala společnost Biotrend Morava, aby již dále pozemek nezavážela a začala s odklízením doposud navezeného materiálu. Podle slov vedoucího odboru životního prostředí Petra Vodáka se tak již děje.

POD DOHLEDEM KAMERY

„Po vyhodnocení vzorků odebraných z třímetrové hloubky a také ze sondážních rýh ze strany jezera bude město vědět, zda je navezený materiál nebezpečný nebo zda je v souladu s podmínkami rekultivace hliniště Vážany podle rozhodnutí báňského úřadu,“ doplnil Petr Vodák.

Pozemek navíc sleduje nově instalovaná kamera.

Jasná pravidla pro zavážení pozemku cihelny ve Vážanech byla stanovena již před 18 lety v roce 2001. Mimo jiné se v nich konstatuje, že hornickou činností ani přístupem do prostoru zásypu nesmí dojít k dotčení pozemků, které od loňského roku patří městu.

Vedoucí právního odboru radnice Ladislava Žiaková vyjmenovala další z přijatých opatření.

„OBÚ stanovil, že minimální vzdálenost městského pozemku od prostoru, kde se ukládá zemina, kameny a hlušina, musí být 12 metrů,“ řekla Žiaková. A podle OBÚ společnost Biotrend Morava některé z podmínek porušila.

Pozemek patří městu od minulého roku, kdy nejprve koupilo od dvou majitelů pozemek o celkové výměře 8000 metrů čtverečních a k tomu ještě další dva pozemky o rozloze přesahující 300 metrů čtverečních.

„Město je kupovalo proto, aby ochránilo obyvatele místní části Vážany a přilehlého sídliště Zachar před navážením nebezpečných látek do cihelny,“ zopakoval důvody koupě radniční mluvčí Jan Vondrášek a dovysvětlil, že nyní bude Kroměříž díky nákupu pozemku vždy účastníkem řízení, která se povedou ohledně možného zavážení cihelny.

Těžba v cihelně byla ukončena v roce 1996. Lidé i vedení města se opakovaně postavili proti pokusům zavážet cihelnu látkami, které by mohly negativně působit na životní prostředí.