„Podle analýzy, kterou si nechal zpracovat Zlínský kraj, bude tento nepříznivý stav trvat po celý letošní rok a rok následující. První zlepšení situace očekáváme až v roce 2012, kdy by již nemělo docházet k dalšímu poklesu, ale stagnaci a mírnému oživování,“ řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.

Ve druhém čtvrtletí se totiž ve Zlínském kraji ubytovalo 123 tisíc hostů, což je o 9,6 procenta méně než ve stejném období předcházejícího roku. Zahraničních hostů bylo o 16 procent méně, domácích turistů bylo asi o osm procent méně.

V konkurenci ostatních krajů a hlavního města Prahy je Zlínský kraj na sedmém místě.

Odliv turistů už zaznamenaly také některé turisticky atraktivní památky v kraji. Například Arcibiskupský zámek v Kroměříži poznal úbytek na všech prohlídkových okruzích, které návštěvníkům nabízí.

„K 31. červenci loňského roku jsme měli asi 95 tisíc návštěvníků, ke stejnému datu v letošním roce to bylo asi o šest tisíc méně,“ potvrdila ekonomka zámku Bohumila Konupčíková. „Nejvíce se propadl zájem o zámeckou věž,“ doplnila.

Podle náměstka hejtmana Jindřicha Ondruše je skvělou příležitostí, jak turisty do Zlínského kraje přilákat, propagovat region při velkých akcích, jako je například závod Barum Czech Rally, který startuje v pátek.

„Při těchto velkých akcích využíváme takzvaný evemarketing, který je zacílen přímo na účastníky těchto událostí,“ sdělil Ondruš. Ten spočívá v pravidelné spolupráci kraje s organizátory těchto velkých akcí, pomoci s prezentací v rádiu, v tisku, na veletrzích.

Co se týče letošního ročníku, zvolila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zcela novou strategii.

„Vydali jsme ve spolupráci s organizátory speciální brožurku s názvem Vůně benzinu v nákladu asi dvacet tisíc kusů. V ní najdou návštěvníci jednak mapky rychlostních zkoušek a zároveň tipy na výlet v jejich okolí, rady, jak strávit volný čas mezi rychlostními zkouškami, tipy, kde se dá dobře najíst či pozvánky na významné akce v regionu. Doufáme, že to přiláká návštěvníky do našeho kraje i jindy než jen v době rally,“ řekla Daňová.

Brožurka bude zdarma k dostání s katalogem Barum Czech Rally a ve všech informačních centrech kraje.

O turismu v kraji ve středu ve Zlíně mluvil spolu s hejtmanem Stanislavem Mišákem při své návštěvě i ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. „Jednalo se o Regionálním operačním programu s důrazem na prioritu cestovního ruchu,“ doplnila mluvčí Zlínského kraje Helena Mráčková.

Po pracovním obědě pak ministr navštívil poutní místo Velehrad a kroměřížský zámek a zahrady.