„Žel, letos se nám nepodařilo sehnat stárky, takže hody budou bez nich. V hodové chase půjde šest krojovaných párů, které se budou střídat v nesení hodového atributu – práva. Doprovázet je bude řada krojovaných, vdaných žen i ženatých mužů," nechal se slyšet Jaroslav Dvořák, místostarosta Jankovic.

Mezi sedmnáctou až osmnáctou hodinou požádá chasa starostu obce Jakuba Hrubého o povolení hodů. Poté položí představitelé obce a zástupci hodové chasy kytice květů a k památníku padlých. Od 20. hodiny večerní se mohou občané i hodaři veselit při taneční zábavě v Březičkách. K tanci a poslechu jim bude vyhrávat Staroměstská kapela a cimbálová muzika Babica z Hluku. V neděli od 14 hodin si vyšňořená chasa vyjde na pochůzku obcí a večer se bude tancovat při hudbě skupiny Madusong.