Dlouholetý olomoucký arcibiskup se tak stal primasem českým.

„Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem jeho excelenci monsignora Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského,“ uvedlo v prohlášení arcibiskupství pražské.

Jan Graubner je nástupcem Dominika Duky. Ten v roce 2018 dosáhl věku 75 let, ve kterém se podle církevních předpisů musí zřeknout svého úřadu. Papež Dukovu rezignaci přijal a vyzval ho, aby ve funkci pokračoval, dokud nebude stanoveno jinak. Hledání Dukova nástupce bylo složité, v průběhu let se spekulovalo o řadě kandidátů.

Že se oznámení jména nového pražského arcibiskupa blíží, naznačoval nástup nového apoštolského nuncia v Česku Jude Thaddeuse Okola letos 1. května. Jeho předchůdce Charles Daniel Balvo se na výběru pražského arcibiskupa podílel prakticky po celou dobu svého působení v Česku.

Podle odborníků na církevní dění bylo nepravděpodobné, že by byl Balvo odvolán od rozdělané práce.

Jmenování Jana Graubnera do čela katolické církve v Česku je nicméně dočasné řešení. Letos v srpnu dosáhne věku 74 let, příští rok tak bude muset podat demisi a hledání pražského arcibiskupa začne nanovo.

Církev nyní bude hledat i nového arcibiskupa olomouckého. V diecézi působí v činné službě kromě Graubnera i další dva pomocní biskupové: Josef Nuzík a Antonín Basler. Oba jmenoval papež František v říjnu 2017. Emeritním pomocným biskupem je Josef Hrdlička.

Jan Graubner se narodil se v roce 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1968 byl přijat do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973.

17. března 1990 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým. Arcibiskupem olomouckým byl jmenován roku 1992.

Stolec svatého Metoděje tak Jan Graubner vymění za stolec svatého Vojtěcha po třiceti letech.

Ve své dosavadní funkci se zaměřil na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit.

Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze.V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu předsedou ČBK.