RATAJERataje, květen 2021.Rataje, květen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka
První písemná zmínka: 1349
Počet obyvatel: 1154
Od roku 1992 v obci opět funguje malotřídní základní škola, která byla před lety zrušena. Zajímavostí je také křížová cesta protínající celou obec.

RATAJE - JAK JE TO S NOVOU ČISTIČKOU?

ROZHOVOR SE STAROSTOU

ZKUSTE POČÍTAČOVOU ZÁCHRANKU

SLAVNÍ RODÁCI
Oldřich Zezula (*1907 Rataje † 1980 Kroměříž), český malíř, výtvarník a středoškolský učitel kreslení.
Emil Axman (*1887 Rataje † 1949 Praha), český hudební skladatel, publicista a folklorista.
Josef Žourek (*1889 Šelešovice † 1963 Kroměříž), učitel, kronikář.

Výhledově sběrný dvůr
Obec vykoupila pozemky, na kterých by měl v budoucnu vzniknout sběrný dvůr. Jedná se o další investiční akci, která Rataje v brzkém čase čeká. „Prozatím jsme přikoupili osm nových kontejnerů na tříděný odpad a rozšířili sběrná místa. Na podzim přibudou ještě další kontejnery do místní části Sobělice,“ uvedl starosta Antonín Říkovský. V současnosti mají Rataje i s místními částmi Popovice a Sobělice sedm sběrných míst. Díky novému štěpkovači a drtícímu vozu navíc Rataje likvidují veškerý bioodpad na vlastní skládce. . Loni navíc úřad rozdával občanům kompostéry. Kvóty, které pro likvidaci komunálního odpadu určuje nový odpadový zákon, Rataje letos podle Říkovského splní.

Škola je základ
Před lety, ruku v ruce s přibývajícími obyvateli obce, začal růst nárok na kapacitu zdejší mateřské a základní školy. Ta dosahovala svého maxima. Obec proto dostavěla před deseti lety jednu třídu mateřské školy. „Nyní máme v mateřince přes 40 dětí. Kapacita je v současnosti dostačující,“ potvrzuje starosta Antonín Říkovský. Podobný problém musely Rataje řešit i v případě základní školy. „Zde jsme dobudovali půdní vestavbu, kde vznikly dvě třídy včetně sociálního zařízení,“ doplnil starosta. Škola má také malou tělocvičnu, keramickou dílnu, hřiště pro malé i větší děti.

Zájem o pozemky je na denním pořádku
Za posledních deset let přibylo v obci téměř 200 nových obyvatel. To se rovná 60 nově postaveným rodinným domům. Obec vlastní k nájemní domy „Zájem o obec si vysvětluji zejména tím, že jsme blízko okresního města Kroměříže,“ míní Antonín Říkovský, starosta Ratají, které mají ve správě také místní částivý obce Popovice a Sobělice. „Zájem o stavební pozemky eviduji téměř denně, ale v současnosti už další pozemky k dispozici nejsou. V územním plánu máme dost pozemků, které jsou připraveny k zastavení, ale je nutné k nim dobudovat inženýrské sítě,“ říká starosta. Další čtyři hektary má zablokované k výstavbě rodinných domů developer. Kdy projekt spustí se zatím neví. Územní plán však na jeho záměr pamatuje a je vše připraveno pro stavbu.

Tip na výlet - Kostel svatého Petra a PavlaRataje, květen 2021.Rataje, květen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka
nachází se přímo v centru obce
PAMĚTIHODNOST. Navštivte kostel svatého Petra a Pavla od architekta Gustava Meretty. Původně se zde nacházela gotická kaple, která byla postupně rozšířena v kostel, ten ovšem při velkém požáru v Ratajích vyhořel, p. Vincenc Vašek nechal postavit nový kostel. Dne 6. června 1881 byl posvěcen základní kámen nového chrámu. Roku 1883 došlo k prvním bohoslužbám, a to díky darům farníků a jiných dobrodinců, kteří stavbu financovali. Stavba nadále pokračovala a 7. srpna 1898 byl kostel slavnostně konsekrován olomouckým biskupem Theodorem Kohnem. Kostel je možné si prohlédnout po telefonické domluvě. 

Deník na návštěvěZdroj: Deník