DOLNÍ NĚMČÍ
Rok založení: 1261
Počet obyvatel: 2977

V posledním srpnovém dnu si obec Dolní Němčí, coby vítěze celostátního kola Vesnice roku 2018 a jeho tradice prohlédla hodnotící komise soutěže Evropská cena obnovy vesnice. V knihovně.
Vesnice roku 2018 – Dolní Němčí, reprezentuje republiku v evropském kole soutěže

Dolněmčanku založili před 145 lety. Je nejstarší ze všech místních spolků

Bohatou tradici má v Dolním Němčí každý spolek, který tam působí a v rámci svých možností se podílí na pestrém životě v obci.

„Proto si velmi vážíme všech, kteří se účastní jejich činnosti,“ přiznává starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

Nejstarším ze spolků je podle něj letos 145letá dechová hudba Dolněmčanka.

„Hasiči mají už více než 110letou historii, působí u nás také myslivci, zahrádkáři, holubáři, včelaři, ČSOP Pantoflíček, folkloru se věnují v krúžku Dolněmčan i Dolněmčánek, bývalí členové založili před časem soubor Oldněmčan, máme tu mužský i ženský pěvecký sbor, taneční skupinu Retrobabky, život ve farnosti obohacuje místní Schola i misijní klubko,“ vypočítává starosta.

Významné místo v historii i současnosti Dolního Němčí mají podle něj sportovní oddíly – téměř 90letý fotbal, stolní tenis a šachy.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Fandili nám i rodáci žijící v zahraničí, tvrdí František Hajdůch

Starosta Dolního Němčí František Hajdůch.
Fandili nám i rodáci žijící v zahraničí, tvrdí František Hajdůch

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
Mons. Prof. Thdr. Jaroslav Němec
, po roce 1948 emigroval do Říma, kde studoval teologii na Papežské lateránské univerzitě. Po vysvěcení působil v Itálii, mimo jiné jako profesor na teologické fakultě ve Florencii. Potom se stal ředitelem archivu vatikánské Kongregace pro blahořečení a svatořečení, byl jmenován i papežským prelátem. Po návratu do republiky vyučoval na Teologické fakultě v Olomouci.
Ing. arch. Josef Němec, CSc., zakotvil v Brně, kde se jako ředitel Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů zasloužil o oživení a ochranu historického centra města a jeho památek, například vily Tugendhat.
ThDr. P. Josef Stojaspal, po válce emigroval do Říma, kde studoval teologii v papežské koleji. Po vysvěcení působil mezi italskými dělníky ve Spolkové republice Německo. V roce 1990 se vrátil do rodné obce.
Jindřich Martiš horolezec, filmař a cestovatel. Patřil mezi elitu československých horolezců, zdolal několik osmitisícovek a procestoval řadu kontinentů.

Bývalý šéf klubu už 43 let dělá hlasatele

Fotbalisté Dolního Němčí mají novou tribunu i kabiny, které v sobotu slavnostně otevřeli.
Celosvětová rarita v Dolním Němčí. Bývalý šéf klubu už 43 let dělá hlasatele

TIPY NA VÝLET
Muzeum Na Mlýně
Tradicí je pečení chleba. V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce budovy č. p. 105 bývalého vodního mlýna z 18. století. Zadní část areálu je zařízena jako muzeum lidové architektury, kde jsou v původních obytných prostorech umístěny historické exponáty dokumentující život na vesnici. Hlavní obytná místnost s kachlovou pecí, stejně jako kuchyně, je zachována v původním rázu. V roce 2020 zde byla instalována archeologická expozice ze sbírek místního rodáka Milana Daňka. Tradicí se stalo v červnu Pečení chleba v kamenné peci a v září Vaření trnek spojené s jejich ochutnávkou. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník