Čtenáře zajímala informace, jaké úrovně museli dosáhnout žáci v přijímacím řízení v testech z českého jazyka a matematiky na konkrétních středních školách, aby se stali jejich studenty. Nejvíce se zajímali o řízení na gymnáziích, proto Deník oslovil s dotazy gymnázia z Kroměříže a Holešova.

Travnatou plochu na Masarykově náměstí v Kroměříži brzy ozdobí bronzová socha s názvem Ležící kukla od sochaře Čestmíra Sušky.
Náměstí v Kroměříži oživí umění, čtvrt tuny vážící Ležící kukla sochaře Sušky

Velký zájem je každoročně o Gymnázium Kroměříž, které sídlí na Masarykově náměstí. Podle letošních kritérií tam přijímají 30 žáků do čtyřletého a 60 žáků do osmiletého vzdělávání.

„Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté vzdělávání byla nastavena na zisk 160 bodů. Poslední přijatý uchazeč splnil na 51,37 %. Pro osmileté vzdělávání byl možný zisk maximálně 150 bodů a poslední přijatý uchazeč splnil na 41,2 %,“ prozradila Deníku statutární zástupkyně školy Ruth Vašíčková.

Proč je o tuto školu mezi uchazeči zájem?

„O všeobecné vzdělání na střední škole gymnaziálního typu se ucházejí především ti, kteří mají zájem o další studium na vysoké škole. A naše škola patří v této lokalitě již k tradičním vzdělávacím institucím tohoto charakteru. Stočtyřicetiletou historií, po kterou naše gymnázium plnilo svou vzdělávací úlohu, prošlo nespočet studentů, z nichž se vygenerovala řada významných osobností našeho společenského života jak v oblasti kultury, tak i vědy. Nejenom tradice školy, ale i výsledky ve vzdělávání a úspěch studentů jsou zřejmě tím faktorem, který budí zájem o naše gymnázium,“ vysvětlila Vašíčková.

Absolvent v průběhu studia získává vzdělanostní základ a dosáhne takových klíčových kompetencí, které mu umožní rozvíjet své schopnosti a dovednosti pro další studium na vysoké škole. V moderně vybavených učebnách jsou žáci připravováni pedagogy s vysokou odborností na zvládnutí zvolených maturitních předmětů. Škola rovněž nabízí řadu aktivit.

Kašna na Milíčově náměstí v Kroměříži. Radnice připravuje její obnovu; březen 2024
Kroměříž obnoví kašnu na Milíčově náměstí. Za potřebnou dokumentaci dá 190 tisíc

„O kvalitě vzdělání na naší škole hovoří i vysoké procento úspěšnosti v celostátních srovnávacích testech s ostatními školami stejného (obdobného) typu a zároveň vysoké procento úspěšnosti v počtu přijetí absolventů na vysoké školy,“ dodala Ruth Vašíčková.

Velký zájem je tradičně také o studium na nedalekém Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AGKM).

„Minulý rok i letos přijímáme 96 studentů ke čtyřletému studiu a 30 k šestiletému studiu. Minulý rok se nám hlásilo na čtyřleté studium 170 uchazečů, na šestileté 52 uchazečů. Letos se hlásí 195 uchazečů na čtyřleté studium a na šestileté máme nárůst na 91 uchazečů,“ popsal ředitel Jan Košárek.

Kolika procent v přijímacím testu museli žáci dosáhnout, aby se na školu dostali?

„Těžko se mi odpovídá, protože mimo zmíněné testy máme jako kritérium ještě vysvědčení a motivační pohovor. Jde tedy o kombinaci více faktorů. Obecně mohu říct, že studenti píši český jazyk i matematiku minimálně na 23 bodů z 50 v každém předmětu,“ uvedl ředitel a zároveň popsal, proč je z jeho pohledu o studium na AGKM takový zájem.

„Protože jsme výborná škola. Kvalitní vzdělávání se děje v bezpečném prostředí, zajímá nás opravdu každý jednotlivý student a hlavně máme rodinné prostředí. Lidi si to mezi sebou řeknou,“ vysvětlil Košárek.

Ilustrační foto
Nezaměstnanost v kraji je druhá nejnižší v Česku. Chybí ale řemeslníci i řidiči

Podle něj má škola navíc neopakovatelnou atmosféru „ágéčka“, jak bývá gymnázium často nazýváno.

„To vám potvrdí každý absolvent. V budově školy sídlí také domov mládeže a středisko volného času. Studentům se tak otvírají možnosti nejen při studiu, ale také v široké nabídce volnočasových aktivit. Je zde tolik možností, že student nemusí týden vyjít z budovy,“ popsal ředitel s tím, že absolventi školy jsou úspěšní i při studiu na vysoké škole.

„Dostanou se všichni, kteří chtějí. Současný převis VŠ to umožňuje. Máme však studenty, kteří se uplatňují již v průběhu studia. Někteří úspěšně spolupracují s Akademii věd a univerzitami, mnozí se zapojují jako dobrovolníci a spolupracovníci různých pomáhajících organizací,“ dodal Jan Košárek.

Velký zájem je dlouhodobě o studium na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově. Ke studiu tam stejně jako v loni přijímají jednu třídu v osmiletém studiu a dvě třídy ve čtyřletém studiu.

„V loňském roce jsme měli 140 přihlášek na čtyřleté studium a 65 přihlášek na osmileté. Letos máme 200 přihlášek na čtyřleté a 90 přihlášek na osmileté studium,“ sdělil Deníku ředitel gymnázia Zdeněk Janalík.

Mateřská škola. Děti. Ilustrační foto.
Za školky, družiny a školní kluby si rodiče v Kroměříži připlatí

Stejně jako v případě Arcibiskupského gymnázia, i tady ovlivňovalo výsledek přijímacího řízení více faktorů.

„V rámci stanovených kritérií ovlivňují přijetí žáků i body získané za prospěch, odborné soutěže a jazykové certifikáty. Nicméně se dá konstatovat, avšak vytrženo z kontextu, že úspěšnost přijatých žáků u testů z matematiky a českého jazyka byla okolo 75 %,“ uvedl ředitel.

Odpověď na otázku, proč je o holešovské gymnázium takový zájem, má podle ředitele dvě roviny.

„První rovina odráží dlouhodobě dobré vzdělávací výsledky, přátelskou atmosféru na škole, společně se zaměřením na využití moderních prostředků, především digitálních technologií, ve výuce a velmi intenzivním rozvojem zahraniční spolupráce zaměřené na rozvíjení jazykových kompetencí žáků i učitelů,“ vysvětlil Zdeněk Janalík s tím, že druhá rovina je podle něj obecná a souvisí se zvýšenou poptávkou a zaměřením na všeobecné vzdělávaní.

Také absolventi holešovského gymnázia jsou úspěšní při dalším studiu.

„Drtivá většina našich absolventů úspěšně absolvuje vysokoškolské studium,“ uzavřel Janalík.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Czech Drive 2024 na Výstavišti Kroměříž

Zdroj: Dominik Pohludka