K nejstarší historické části také patřila škola, v které dnes sídlí mateřská škola a obecní úřad. Dominantou Zlobic je Cyrilo-Metodějský kostel postavený v letech 1897-99 a vysvěcený roku 1900.

Pro dobrou bonitu půdy byla obec vždy výhradně zemědělskou. Zdejší rolníci byli často na výstavách obilovin odměňováni první cenou. Dokonce zde vznikly dvě šlechtitelské stanice. Druhá polovina 20. století však zdejší zemědělství proměnilo.

Vzniklo tu Jednotné zemědělské družstvo a Státní statek a drobní statkáři se vytráceli.

K Zlobicím byla v roce 1960 přidružená obec Bojanovice, která leží přes kopec Větrák severně ke Kojetínu. I její kořeny sahají hluboko do historie. Přičemž první písemná zmínka pochází z roku 1195.