Tehdejší moderní budovy však příliš nekorespondovali s historickým centrem města. Postaven byl například i Dům služeb a Obchodní dům Družstevník, přímo v centru pak hotel Podhoran, který je dodnes trnem oku řady obyvatel.

Sametová revoluce odstartovala postupné změny jak ve společnosti, tak i v rázu města. Historické památky, ale i celé centrum se dočkalo rekonstrukce a z města, především pak sídlišť, se tak začala ztrácet uniformita a šeď.