Tehdy se jednalo o malou osadu s dřevěnými chalupami, které měly doškové střechy. Postupem času se město stávalo vyhledávané i zámožnějšími vrstvy, které si zde vybudovali gotickou tvrz. Na jejich základech, pravděpodobně v polovině 16. století, Přemek z Víckova postavil renesanční zámek, který je dominantou města i v současnosti.

Významným milníkem v rozvoji byl mimo jiné také rok 1861. Do města přicházejí rakouští průmyslníci bratři Thonetové a zakládají zde továrnu na ohýbaný nábytek. Tehdy se jednalo o největší továrnu svého druhu v celé Evropě. Rozšiřování výroby sebou neslo velký příliv nových dělníků, tedy i nových obyvatel.

V 30. letech 20. století se však přestává dařit. Bratři Thonetové se dostali do finančních nesnází a byli nuceni podnik spojit se závodem Kohn a Mundus v Holešově. Na to přichází válka a okupace německými vojáky, boje však naštěstí do města nedorazily.