V tamní knihovně představil svoji knihu Demontáž řetězu, kterou si přítomní mohli v závěru setkání zakoupit a nechat autorem podepsat.