„Bavili jsme se oproblematice výchovy ve spojitosti sodbornými učňovskými školami a podpoře některých oborů,“ informoval hejtman.

Sministrem také projednávali další kroky výstavby průmyslové zóny vHolešově. „Bude zahájena nejpozději vpolovině roku 2008,“ sdělil Martin Říman. První etapa již začala, jde oarcheologický průzkum. „Chceme, aby vroce 2009mohli nastoupit investoři, kteří vybudují podniky za své peníze,“ přislíbil ministr. Zájem společností je podle něj veliký, například ze strany leteckého průmyslu.