Na své si tu v průběhu osmi hodin třetí zářijové soboty přišli v rámci akce s názvem Umění a řemeslo v KOVOZOO, příznivci kovářského, keramického a truhlářského umění a řemesla. Jejím pořadatelem bylo KOVOZOO Staré Město, Ateliér Sousedík ve spolupráci se Střední odbornou školou Luhačovice.

„Naše odborná škola připravila za 55 let své existence více než 4000 absolventů, kteří se úspěšně uplatňují ve všech vzdělávaných oborech. Řada z nich pokračovala ve studiu na vysokých školách, mnozí z nich jsou dnes úspěšnými podnikateli,“ řekne hrdě zástupce ředitele luhačovického vzdělávacího ústavu Lubor Černobila.

Plane nadšením, že zmíněná luhačovická škola, v níž se už 22 let učí umělecká řemesla, využívá vynikající spolupráci s KOVOZOO a s Atelierem Sousedík, což je kovářská dílna Vojtěcha Sousedíka. Ten obor uměleckého kovářství v luhačovické odborné škole vystudoval a nyní je v ní instruktorem odborného výcviku pro obor uměleckého kovářství, nesoucí název Design na zpracování kovů.

Uherské Hradiště
Daň z nemovitosti se v Hradišti sníží. Kunovice a Staré Město snižovat nebudou

„Naši žáci z oboru uměleckého kovářství, truhlářství a tvorby keramiky zde návštěvníkům KOVOZOO ukazují, co se ve zmíněných oborech naučili. Pro své studenty zajišťujeme teoretické i praktické vyučování na špičkových specializovaných pracovištích,“ vypráví plný nadšení zástupce ředitele Střední odborné školy Luhačovice Lubor Černobila.

V kovárně v KOVOZOO mají možnost dospělí i děti vidět „naživo“ ukázky tradičních řemesel kovářství, truhlářství a tvorby keramiky. Některé postupy kování a točení z hlíny na hrnčířském kruhu si mohou sami vyzkoušet. Předvádění řemesel provádějí žáci oborů uměleckých řemesel a jejich učitelé.

Navíc návštěvníci oceňují možnost zhlédnout ukázky kreativního svařování zvířat a celou atraktivní expozici KOVOZOO.

Řada návštěvníků zamířila do porodnice KOVOZOO, kde se ze zdánlivě nepotřebného odpadu rodí věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. Přicházejí tu z kovového odpadu na svět zvířata, která si návštěvníci mohou prohlédnout v areálu KOVOZO.

„Ačkoliv je dnes sobota, my si ji nejen v naší porodnici děláme zcela dobrovolně hezkou. Já třeba dokončuji kovové srdíčko mé ženě, abych ji projevil svou lásku. V pátek jí dávám květiny a v sobotu zase kovová srdíčka,“ řekne s úsměvem Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti REC Group a zakladatel KOVOZOO v jedné osobě.

Kromě toho je primářem porodnice KOVOZOO. Téměř čtvrt století je totiž práce jeho koníčkem.