„Podle šetření výskytu onemocnění salmonelózou v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně ve dnech 17. 3. – 19. 3. března, bylo zdrojem nákazy s největší pravděpodobností kuřecí maso podávané k obědu dne 14. března,“ uvedla za Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje (KHS ZLK) tisková mluvčí Vendula Ševčíková.

Podle ní je personál stravovací části bez klinických potíží, mikrobiologickým vyšetřením se k dnešnímu dni neprokázala nákaza salmonelou.

„Šetření dále probíhá, zaměstnanci oddělení hygieny výživy také provedli v úterý další odběry potravin a kontrolních stěrů z prostředí na mikrobiologické vyšetření a pokračovali v dalším šetření mezi pracovníky stravovacího provozu KNTB,“ doplnila mluvčí KHS ZLK.

Podle ní v souvislosti s epidemií salmonelózou onemocnělo 21 pacientek gynekologicko-porodnického oddělení a 4 děti z dětského oddělení KNTB Zlín.

„Na odděleních je stále zaveden zvýšený hygienickoepidemiologický režim. Onemocnění salmonelou se ve zdravotnickém zařízení dál nešíří. Počty nemocného personálu zdravotnického zařízení se upřesňují, probíhá mikrobiologická diagnostika,“ doplnila Vendula Ševčíková.