Krajská hygienická stanice Zlínského kraje proto právě v prázdninové dny podniká častější kontroly a to i na Kroměřížsku.

„Provádíme je jednak z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví při přípravě pokrmů rychlého občerstvení a zmrzliny, a také proto, že se jedná o sezónní provozovny, které jsou otevřeny pouze omezenou dobu," vysvětluje vedoucí oddělení hygieny výživy Zdenka Kotková.

Kontrolám se tak nevyhnou stánky s občerstvením na koupalištích, cyklostezkách nebo při jednorázových kulturních a sportovních akcích.

Podle vedoucí oddělení výživy bylo v letošním roce v regionu zatím zkontrolováno pětadvacet pevných a mobilních stánků s občerstvením, další kontroly jsou naplánovány i do budoucna. Jednalo se například o výstavu Floria Věžky, řemeslné jarmarky, farmářské trhy a další.

„Hygienická úroveň stánkového prodeje se sice pomalu, ale přece jen lepší," ujišťuje zákazníky Kotková.

Podle ní patří mezi přetrvávající a často zjišťované nedostatky například nevhodné skladování potravin, kdy bývají umístěné mimo chladicí zařízení, dále také používání potravin s prošlým datem použitelnosti, nedostatečná čistota používaného technologického zařízení, jako znečištěné grily, pánve, nádobí nebo chladící zařízení.

Může se ale jednat také o nedodržování osobní hygieny pracovníků, kteří například kouří při manipulaci s potravinami nebo nepoužívají čistý pracovní oděv.

Provozovatelům a majitelům těchto zařízení pak hrozí pokuta nebo i zavření stánku. „Za zjištěné nedostatky ukládáme sankce v blokovém řízení, příkazním řízení, popřípadě je s provozovatelem zahájeno správní řízení," dodala Kotková.

Například na zmrzlinu v Kovářské ulici v Kroměříži si ale lidé mohou zajít beze strachu.

„Kontrolu z hygieny jsme tady měli asi před dvěma týdny. Podmínky máme podle nich vhodné a všechno jsme měli v pořádku," pochlubil se provozovatel zmrzlinového stánku Aslani Regio.

Spokojený je i majitel bistra ve Vodní ulici v Kroměříži. U okénka nabízí točenou zmrzlinu a uvnitř si lidé mohou bez obav pochutnat i na obloženém chlebíčku, párku v rohlíku nebo třeba pizze.

„V létě jsou kontroly časté a běžné. Letos už se tady kontrola z hygieny byla podívat. Všechno jsme měli v pořádku a žádný problém jsme neměli," vysvětlil tamní majitel Milan Kubík.