Dotaci v hodnotě 38 tisíc korun obdržely Mažoretky Aleny Rafajové.

Třicet tisíc korun získala Základní umělecká škola Hulín, Gymnastický klub Hulín, Aspot Hulín nebo místní římskokatolická farnost.

V prvním kole výzvy město spolkům vyplatilo 355 tisíc korun.