„Nepůjde ožádné kosmetické změny, ale okomplexní řešení včetně dalších parkovacích míst a odpočinkových zón,“ nastínil starosta Hulína RomanHoza.

Rekonstrukce centra města je vpočátcích. „Oslovujeme firmy a architekty, kteří jsou schopni vyjádřit se ktomu, jak by mělo náměstí vypadat. Jsou mezi nimi iodborníci na dopravu,“ dodal starosta.

Akci zaplatí město ze svého rozpočtu. „Chceme se ale pokusit získat dotaci zevropských fondů. Doufáme, že vroce 2009bude všechno odsouhlaseno a že nebude nic bránit tomu, aby se srekonstrukcí mohlo začít,“ uzavřelHoza.

Oslovení lidé, kteří žijí nebo pracují vHulíně, by takovou investici ze strany radnice jenom přivítali.

Jasnou představu opodobě náměstí má například Zuzana Neumannová, která prodává vjednom zobchodů vcentruměsta.

„Rozhodně by se to tu mělo zviditelnit. Připadá mi, že je tu zbytečně moc stromů, kvůli kterým pak nejsou vidět obchůdky,“ míní prodavačka.

„Všude ve městech jsou náměstí víc otevřená, rostou na nich třeba dva tři stromy. Navíc ty, které rostou tady, trpí smogem zprojíždějících aut. Taky je třeba přidat parkovací místa,“ doplnila Neumannová.

Lepší parkování by přivítal izaměstnanec firmy, která má sídlo rovněž na náměstí.

„Velice často se mi stává, že přijedu a opravdu nemám kde zaparkovat. Vtom vidím velký problém. Mělo by se to ale vyřešit tak, aby tím neutrpěla zeleň,“ podotkl Petr Vrzal zPrusinovic.

Neřidičům by se líbilo náměstí vpodobě parku. „Určitě by bylo hezké, kdyby tu byl upravený park, ale kvůli hluku zprojíždějících aut, by se vněm asi na lavičce dlouho odpočívat nedalo,“ obává se obyvatelka Hulína Anděla Žourková, která nepředpokládá, že by se dočkala odklonění dopravy na obchvatměsta.

„Už tolik let se otom mluví a pořád je to vnedohlednu. Jestli tu bude víc parkovacích míst, je mi jedno, protože nejsem řidička,“ namítla Žourková.