V Hulíně by finance využili na stavbu parkoviště u Sokolovny. Tu nyní rekonstruují, nově z ní bude společenské centrum, které ve městě chybělo. Na přestavbu za 150 milionů korun, která je největší investicí za poslední roky, získalo město státní dotaci. Ta se ale nevztahuje na potřebné parkoviště a proto možnost čerpat krajskou dotaci vítají.

„S parkovištěm potřebujeme pomoci. Rozpočet je asi jedenáct milionů, od kraje bychom mohli dostat polovinu,“ říká starosta Hulína Jaromír Žůrek. Kapacita plochy bude padesát aut a stavba zahrnuje také nezbytnou kanalizaci nebo venkovní osvětlení.

Dotace kraj nabídl městům, jež často nemají možnost čerpat z nabídky dotačních titulů vypisovaných státem. „Obce do tří tisíc obyvatel mají poměrně velkou podporu od státu, ale města nad tři nebo nad pět tisíc obyvatel, jako jsme my, mívají naopak dost často smůlu,“ potvrdil Žůrek. „Musíme pak práce dofinancovávat z rozpočtu, takže krajská dotace nám hodně pomůže,“ dodal.

V rámci celého kraje podmínky splňují kromě Hulína také Brumov-Bylnice, Napajedla, Zubří, Staré Město, Slavičín a Kunovice.

Kraj před dvěma lety nabídl na stejném principu pomoc městům, která mají statut obcí s rozšířenou působností. Je jich třináct a do současnosti vyčerpala dvě stě milionů korun. Nyní podporu rozšiřuje na obce nad pět tisíc obyvatel, které tento status nemají.

„Chceme přispět k tomu, aby se staly atraktivnější pro občany i nově příchozí, a pomoci tak zvrátit nepříznivý trend, kdy lidé odcházejí z našeho kraje jinam,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Podmínkou dotace je, aby ji města využila na rozvoj, obnovu nebo výstavbu obecního majetku. Jde třeba o veřejná prostranství, stavby občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, nové byty, ale také budování optické sítě. Podmínkou je, že projekty musejí být zahájeny nejdříve v roce 2023 a dokončeny nejpozději v roce 2026.

Definitivní slovo řeknou zastupitelé, kteří musí dotační program schválit. Sejdou se v pondělí 17. června.

Vybrali jsme pro vás: