Od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky obdrží město téměř pět milionů korun, tedy necelou polovinu z celkových nákladů zhruba 11 milionů korun.

„Jestliže je šance zajistit vícezdrojové financování, vždy se ji snažíme využít. V mnoha případech se nám dotace podaří získat, za což může I kvalitní příprava žádostí od kolegů. Těší mě, že se díky dotaci podaří plánovanou revitalizaci hulínského sídliště dokončit,“ uvedl starosta Hulína Roman Hoza.

Smlouvu o poskytnutí dotace podepíše město s ministerstvem do konce tohoto roku.

„Do té doby ještě doložíme některé nezbytné doklady, o jejichž zaslání nás ministerstvo požádalo,“ doplnil vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí Roman Dutkevič.

První etapa obnovy Družby II za více než šest milionů korun se uskutečnila už před dvěma lety. Na hulínském sídlišti tehdy zrekonstruovali příjezdové cesty ke garážím, vybudovali nové chodníky, dvě zpevněné plochy pro dětské a workoutové hřiště či vyměnili veřejné osvětlení. Také vystavěli 48 parkovacích míst, z toho tři pro zdravotně postižené, a vysadili přes 250 kusů zeleně.