Původy jmen měst a vesnic na Kroměřížsku bývají mnohdy zajímavé. Některé obce však historii svého názvu už dávno zapomněly

Například v Hulíně mají hned několik pověstí. Nejzajímavější z nich popsal jeden z hulínských kronikářů Vastimil Úlehla.„Předkové vykládali, že král zabodl hůl do bahna na sever od Napadel,“ vyprávěl kronikář. U té hole začali stavět osadu a daly jí jméno Hulín. „To znamená město, které je vystavěné v okolí hole vpíchnuté do země,“ zopakoval historik.

Poněkud jednodušší to mají s původem jména v Kyselovicích. „Základem je jednoduše rodové jméno Kysel,“ osvětlila tamní starostka Magda Říkovská.Nedaleký Břest pak získal své pojmenování podle stromů. „Kolem osady se nacházelo spoustu jilmů a jejich staré označení bylo břístek,“ vysvětlil tamní starosta Jaromír Navrátil.

Kroměříž má rovnou dvě teorie

Dvě teorie vzniku názvu města mají v Kroměříži. „Jedna mluví o Kroměžírovi, to byl představitel trhové vsi,“ popsal kroměřížský místostarosta Miloš Malý. Druhá varianta je jednoduše překlad z německého pojmenování Kremsier.

Zajímavý název obce Bořenovice však zůstává zahalen tajemstvím. „Nemáme žádné prameny, které by jméno vysvětlily,“ povzdechl si tamní starosta Jakub Bednárek.

Holešovský starosta byl nejprve otázkou na původ města zakočen. Poté ale vysvětlil, že původ bude pravděpodobně podle jména Holeš. „Tento člověk asi v minulosti založil osadu,“ odhadl Zdeněk Janalík. Zároveň ale dodal, že jisté to není. „Druhá varinta je, že to mohlo být úplně nějak jinak,“ vtipkoval Janalík a se smíchem dodal, že pamatovat si to ve městě asi už nikdo nebude.