S největší pravděpodobností dojde na hlasování o jejím odvolání z pozice místopředsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice.

„Obsahem jednání má být personální změna v představenstvu společnosti,“ potvrdila včera Deníku ředitelka Mergenthalová. To by ve skutečnosti mohlo znamenat ukončení její role šéfky nemocnice. Zaměstnanci se ale chystají svůj nesouhlas s touto změnou vyslovit přímo na úřadě.

„Hejtman Jiří Čunek neodpověděl na dopis z lékařského klubu, dopis odborů, dokonce ani na petici zaměstnanců, kterou mu před pár dny doručili až na krajský úřad,“ řekla členka dozorčí rady Kroměřížské nemocnice Ludmila Šromotová.

„Připadá nám, jako kdybychom ztratili hlas. Jako bychom křičeli a křičeli, ale nikdo nás neslyšel,“ uvedla.

Podle slov Ludmily Šromotové stojí za Mergenthalovou valná většina zaměstnanců nemocnice a mnozí svou nespokojenost přijedou vyjádřit dnes na půdu krajského úřadu, kde bude zasedání valné hromady probíhat.

„Petice, kterou předala v týdnu za zaměstnance doktorka Ivana Horková, čítá 593 podpisů. Pravdou ale je, že byla sepsána narychlo, a proto někteří ani neměli možnost podpis připojit. Zejména kvůli směnám, volnu a podobně. Podporovatelů je daleko víc,“ podotkla k petici Ludmila Šromotová, která je zároveň sálovou sestrou Kroměřížské nemocnice.

Díky členství v dozorčí radě se společně s dvěma dalšími členy, Klárou Čečatkovou a Jaroslavem Novákem, dostane i na samotné jednání.

„Pořád věříme, že bude Rada Zlínského kraje objektivní a ocení práci Lenky Mergenthalové,“ dodala Šromotová, která nevylučuje ani fakt, že by v případě odvolání ředitelky z funkce mohla být vyhlášena stávková pohotovost.

HEJTMAN NEREAGUJE

Z uvažovaného kroku Rady Zlínského kraje byli překvapeni i v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně. „Paní ředitelku neznám, ale zarazilo nás to,“ reagovala předsedkyně místní organizace odborových svazů zdravotní a sociální péče v KNTB Martina Hvozdenská.

„Víme, že v Kroměříži byla – narozdíl od nás – podepsána kolektivní smlouva. Personál se drží, ekonomika šlape a vše zdá se funguje. Proto je to pro nás překvapením,“ kroutila hlavou Hvozdenská. Dodává, že situace v Kroměříži je pro ně ovšem vzdálená, protože sami se potýkají s problémy v krajské nemocnici.

Jiří Čunek se k situaci veřejně stále nevyjádřil. Zpětnou vazbu od něj obdrželi pouze radní města Kroměříže. Ti danou záležitost probírali na konci týdne. Oficiální prohlášení pro veřejnost však nevydali ani oni.

Radu tvoří devět členů včetně hejtmana. Ze zbývajících osmi členů není ani jeden z Kroměříže.

Informace stran organizačního složení Kroměřížské nemocnice, a.s.

Jediným akcionářem Kroměřížské nemocnice, a. s., je Zlínský kraj. Rada Zlínského kraje (dále jen RZK) je jediná, která má právo jmenovat a odvolat členy představenstva nemocnice. Lenka Mergenthalová je jako místopředsedkyně pověřena řízením nemocnice v Kroměříži. Z její funkce ji může odvolat RZK, která se na zasedání „promění“ v zasedání valné hromady. Zasedání je neveřejné, zúčastnit se jej ale mohou členové dozorčí rady.