Hrobku opravuje obecně prospěšná společnost Czech National Trust (CNT), projekt si vyžádá asi 15 milionů korun a CNT se na něj snaží získat peníze od dárců. Na obnově také pracují desítky dobrovolníků. Právě v roce 2020 se bude připomínat 190 let od narození spisovatelky, která pocházela ze starého moravského šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic.

Narodila se 13. září 1830 ve Zdislavicích, provdala se za rakouského důstojníka Mořice Ebnera z Eschenbachu. V německy mluvícím prostředí je považována za významnou autorku 19. století, je přirovnávána k Boženě Němcové, v rodné zemi se ale takovému věhlasu netěší. Na Moravu přitom zasadila příběhy mnoha svých povídek a próz z venkovského prostředí.

CNT chce upozornit nejen na její literární a kulturní odkaz, také na její vztah k moravskému venkovu a sociální cítění, podporu nadaných dětí či vybudování chudobince.

Dvouhektarový park a hrobka s kaplí řadu let chátraly, loni Zlínský kraj investoval do statického zabezpečení objektu a bezplatně jej převedl na CNT. Objekt nyní podle kurátorky vysychá, poté se postupně bude rekonstruovat.

Dobrovolníci nyní upravují zanedbaný park, částečně je obnovena jeho horní část.

„Odstranili jsme náletové dřeviny, sekáme trávu a obnovujeme květnaté louky, nechali jsme odborně prořezat cenné dřeviny," podotkla Eva Žallmanová. Spodní část parku je v prudkém svahu, kam se nedostane mechanizace, budou se proto pořádat dobrovolnické akce. Na letošek jsou naplánované dva dobrovolnické týdny, pomoci přijedou také lidé ze zahraničí.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU