ZAJIŠTĚNÍ STATIKY JIŽNÍ PARKÁNOVÉ ZDI

Především se jednalo o dokončení druhé etapy statického zajištění jižní parkánové zdi.

„Práce byly provedeny za přispění města Koryčany a Ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví,“ poznamenává kastelán Pavel Kudlička.

Celkově za minulý rok bylo na hradě odpracováno přes 5000 dobrovolnických hodin.
V rámci těchto prací bylo napnuto dvanáct kotev, které navrtali už v předešlém roce. Kotevní bloky následně zazdili.

„Dále byla parkánová zeď přespárována a byly zazděny kaverny. Nestabilní koruny zdiva byly rozebrány a následně přezděny,“ popisuje kastelán.

To však není vše, také byla provedena nízkotlaká injektáž podzákladí jak jižní parkánové zdi, tak i jižní palácové zdi. A nakonec také provedli drenáž pro odvod srážkových vod mimo prostor jižní parkánové zdi.

PŘI PRACÍCH NAŠLI MNOHO ARTEFAKTŮ

Jedním z významných nálezů byl například fragment habánské majoliky s monogramem Gabriela Horeckého z Horky či druhotně použitý kamenický článek, který se našel v severovýchodním nároží parkánové zdi. Přímo v paláci se podařilo také udělat kus práce.

„Byly zasypány sondy do podzákladí a srovnán terén. Do palácové příčky byl osazen nový překlad z jilmového dřeva,“ říká Kudlička.

Po několika letech oprav se opět zpřístupnily všechny palácové suterénní místnosti. 

Tři králové. Ilustrační fotografie.
Tři králové v ulicích. Sbírka potrvá dva týdny