Nemají ani důvod. Výtěžky zprovozu totiž tvoří nemalé příjmy obecních rozpočtů. Města vnejbližší době ani nijak nezregulují jejich počet iumístění. Radní shodně tvrdí, že městům ani jejich obyvatelům zařízení nezpůsobují žádné problémy.

Například vChropyni je podle místostarosty Petra Večeři jednadvacet automatů.

„Počet zůstává stejný, nepřibývá jich. Žádné problémy snimi zatím nemáme, vše je vsouladu se zákonem,“ vyjádřil se Večera.

Stejně situaci hodnotí imístostarosta Holešova Josef Bartošek. „Problémy ve městě kvůli automatům jsme doposud nešetřili,“ sdělil.

Na nežádoucí problémy nenarazili ani vKroměříži, kde se navíc kromě zábavních zařízení nachází iruleta.

„Neřešili jsme tu ani stížnosti od občanů. Případné kontroly vykonávají městští policisté,“ řekl starosta města MilošMalý.

Část peněz, které hráči neustále hází do automatů, putuje do obecních rozpočtů. Vklady se vmnoha případech investují do prevence na alkoholové či hrací závislosti.

„Nemalou část dáváme na podpůrné preventivní akce,“ potvrdil místostarosta Chropyně Večeřa stím, že výtěžek zautomatů pro město vloňském roce činil více než tři sta tisíckorun.

Dvě stě sedmdesát čtyři tisíce korun připadly do městského rozpočtu na stranu příjmů ivMorkovicích.

„Není to ale definitivní částka. Ještě neznáme sumu zvýtěžku ze zisku, která činí šest procent. Podle našeho starosty zatím do budoucna neuvažujeme oomezení automatů ve městě,“ informovala referentka Městského úřadu vMorkovicích Kamila Handlová.

Roční příjem ve výši sedm a půl milionu korun získalo vroce 2007město Kroměříž. „Automatů ve městě čítáme zhruba na sto devadesát. Částka je ve srovnání dvou až tří let zpátky přibližně stejná,“ doplnil vedoucí finančního odboru kroměřížské radnice Radim Hlaváč.