Nové ptačí domovy nechaly v této části regionu vyvěsit Lesy České republiky a Správa toků oblast povodí Moravy.

Hostýnské vrchy nepostihla naštěstí žádná kalamita ekosystému, novými budkami se lesníci snaží podpořit hnízdění ptáků, některé z dřívějších dřevěných domečků už navíc dosloužily.

„Řada ptačích budek už byla opotřebovaná, rozpadaly se nebo byly zničené vlivem počasí. V Hostýnských vrších jsme jich rozvěsili několik desítek. Slouží hlavně k tomu, aby ptactvo mělo možnost hnízdit, nebo kde přespávat,“ vysvětlil mluvčí Lesů České republiky Radek Drahný.

Podstatným motivem bylo i to, že v lesích ubývá takzvaných doupných stromů, kde může ptactvo v dutinách kmenů pobývat.

„Bohužel dochází k úbytku hnízdních příležitostí v takových stromech a zvláště větší druhy sov nemají vytvořené podmínky pro hnízdění. Proto byly vybrány pro lesní komplexy Hostýnských vrchů mimo jiné budky pro sovy puštíka obecného či kulíška nejmenšího, ale také pro netopýry. Budky jsme nainstalovali i u vhodných vodních nádrží pro kachny,“ poznamenal Drahný.

Správci toku věří, že nové budky pomohou uchránit i některé z ohrožených druhů, čímž jsou podle Jana Evjáka ze Správy toků povodí Moravy netopýři a draví ptáci, kterých ubývá.

„Před vyvěšováním budek pro ptactvo jsme ale neprováděli žádný průzkum jednotlivých druhů, instalovali jsme je tam, kde už dříve byly nebo se už ty stávající rozpadaly,“ podotkl Evják.

Dalšími lokalitami, kde jsou nové ptačí domovy, jsou i lesy na Uherskobrodsku nebo údolí Rosošného potoka nad obcí Rajnochovice.

Jen na Uherskobrodsku podle dostupných informací nainstalovali na sto třicet osm budek prý výry, osm pro rehky a devatenáct pro poštolky, a to na břehových prostorech, jež lemují vodní toky.