V červenci letošního roku se podařily uskutečnit čtyři výlety na zajímavá místa. Více popisuje Veronika Ivánková z Pionýru:

"Výlety s Pionýrem jsme zahájili hned 1.den prázdnin již tradičně návštěvou Květné a podzámecké zahrady v Kroměříži.

I přes velké teplo jsme si výlet užili. Děti se vyřádily v bludišti, hrály různé hry, obdivovaly pávy, daňky, opice a nakonec se zchladily

výbornou zmrzlinou. Domů jsme se vrátili klimatizovaným vlakem a s úsměvem na tváři," řekla Ivánková.

"Další výlet se uskutečnil hned ve středu 3.7, kdy jsme se vydali na návštěvu tábora do Podhradní Lhoty“ Indiánskou stezkou“.

Zde se děti seznámily s různými táborovými zvyky, zasoutěžily si a na závěr jsme si uvařili kotlíkový guláš. Cestu na vlak do Osíčka jsme si zpestřili různými úkoly a táborovými písničkami. 

Výlet se velmi zdařil. Děti přijely unavené, ale plné zážitků.  Ve středu 10.7. jsme se s dětmi vydali na Hostýn zdolávat úkoly Princezny Cestovatelky.

Nejprve jsme si pořádně zatancovali na travnaté ploše před bazilikou a potom si šli koupit odměnu ve formě suvenýrů z místních stánků. V bazilice jsme se kochali krásnou výzdobou.

Před velkou vrtulí jsme  si s dětmi udělali letecké závody s našimi vyrobenými vlaštovkami a byla to velká zábava.

Výlet byl náročný, ale všichni ho s úsměvem i s odměnou zvládli," pokračovala Ivánková.

"A to nejlepší na konec. Návštěvu Luhačovic - lázeňského města jsme si nechali až na konec. Tento výlet se uskutečnil ve středu 17.7.

Na kouzelné Luhačovice, plné Jurkovičových staveb a léčivých pramenů jsme se nejvíce těšili a taky jsme si to opět moc užili. 

Začali jsme ochutnávkou oplatků, načepovali jsme si do džbánků Vincentku. Korzovali jsme po kolonádě, až jsme došli k přehradě, kterou jsme si celou obešli. Počasí bylo nádherné, viděli jsme labutě, kachny, pstruhy i vodníka.

 Dětem se domů vůbec nechtělo.Všechny letošní výlety, které pořádá PS M.Očadlíka se vydařily, také počasí bylo téměř ideální. Děkujeme všem dětem za aktivní přístup. Výlety se uskutečnily díky projektu, který byl finančně podpořen MŠMT," dodala Ivánková.

Autor: p. Ivánková