„Nedávno se nám opět podařilo získat státní dotaci na rekonstrukci budovy,“ potvrdil starosta města Zdeněk Janalík. V letošním roce tak bude v zámku proinvestováno celkem pětasedmdesát milionů korun. Z toho jsou dvě třetiny z peněz státu a dalších pětadvacet milionů přidá město ze svého rozpočtu.

„Opravy probíhají ve dvou etapách. Zatím máme hotovou kompletní infrastrukturu v celé budově, polovinu prvního poschodí a polovinu přízemí. Dokončena je také výměna oken,“ vysvětlil starosta.

Zámek byl pro veřejnost uzavřen dlouhých patnáct let, na začátku letošního roku však znovu ožil. Ve velkém sále už mohli lidé navštívit dva koncerty a také ples.

„Pokud budou práce pokračovat podle plánu, měla by brzy vzniknout ve sklepních prostorách malá scéna a také hudební klub. Do poloviny přízemí se pak přestěhuje služebna městské policie,“ řekl Janalík.

Po ní by mělo následovat také muzeum, galerie, městské kulturní středisko a později i knihovna. Těšit se lidé mohou i na restauraci a samozřejmě prohlídkový okruh.

„V další etapě pak bude dokončeno první a opraveno druhé poschodí, střecha a fasáda. Vše záleží na tom, zda znovu uspějeme se žádostí o státní dotaci. Pokud ano, mohla by být rekonstrukce zámku dokončena ke konci roku 2010,“ věří starosta.

V zámku tedy bude kulturní zázemí města, s tím však úzce souvisí potíže s parkováním.

„To je samozřejmě problém, parkoviště v těsné blízkosti historické budovy stavět neplánujeme. Jsme však schopni problém řešit v případě konání velké kulturní akce. Už nyní máme na ulici, která vede kolem zámku mobilní dopravní značky. Těmi můžeme omezit provoz na ulici pouze na jeden směr a tak na ní umožnit parkování,“ ujistil Janalík.

Petra Procházková