Nová komunikace by měla být dlouhá necelé čtyři kilometry a umožní lidem, přijíždějícím například ze Zlína, zcela se vyhnout centru Holešova.

„Stavba obchvatu si vyžádá vybudování mostu nad železniční tratí, nové styčné křižovatky silnic II/490 a II/438 včetně takzvané estakády jednopolového mostu a opěrné zdi, vybudování dvou nových křižovatek se silnicemi III. třídy, vybudování dešťové zdrže, do které budou svedeny příkopy podél silnice, a vybudování kanalizace odvodňující zdrž do Rusavy,“ vyjmenoval za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

Dodal, že zřízen bude také protihlukový val, včetně zeleně, a obslužné a provizorní komunikace.

„Dále bude potřeba provést přeložky vysokotlakého plynovodu, šest vodovodů, podzemní kabely nízkého napětí, stožáry vysokého napětí i telekomunikační kabely. Stavba si vyžádá taky úpravy stávajícího oplocení,“ upozornil Cekota.

Co se týče finančního rozpočtu, ředitelství silničářů zatím částku odhaduje na 383 milionů korun.

Příspěvek přesahující 287 milionů ovšem uhradí evropský fond pro regionální rozvoj. Na platbě se bude muset podílet i město Holešov, aktivitu ale zatím nechává na Zlínském kraji.

„Ředitelství silnic Zlínského kraje zadalo výběrové řízení a my čekáme na jeho výsledky. Je to naše společná stavba a my jsme výběr nechali na něm,“ vysvětlil Deníku starosta Holešova Zdeněk Janalík.

Lidé se na nový obchvat, který by měl centru města ulevit, těší. Trochu je ale děsí samotná stavba nové komunikace. „Bojíme se, že nám trochu zkomplikuje život,“ přiznává třeba Libor Doležel z Dobrotic.

Objízdná trasa by totiž podle něj mohla znevýhodnit cesty, které budou uzavřené. Pro řadu podnikatelů by to mohlo mít dost neblahé následky.

Podle ŘSZK jsou ale obavy zatím předčasné. Přesná trasa objízdné trasy ani její podoba ještě nejsou známy.

„Případné uzavírky si bude vyřizovat až zhotovitel stavby, který vzejde z výběrového řízení, po podepsání smlouvy,“ podotkl Cekota.

Předběžný termín dokončení stavby je plánován na červenec 2014.