Úklidu dětského hřiště předcházela anketa mezi maminkami, které se měly možnost vyjádřit ke stavu těchto ploch v Holešově.
„V druhé fázi jsme pak vložily anketní lístky do místních novin, také jsme je rozdávaly přímo u nás v centru. Výsledky, které nám dotazníky přinesly, nyní zpracujeme a předložíme na radnici jako podklad pro komunitní plánování,“ popsala pracovnice Srdíčka Eva Fuksová.

Akce přinesla i anketu, která měla zhodnotit stav hřišť ve městě

Ná závěr kampaně se maminky společně s pracovnicemi střediska rozhodly uskutečnit brigádu, při níž čistily vybrané dětské hřiště.
„Plochu v Tyršově ulici jsme si zvolily za prvé proto, že je oplocená, a maminky se tak nemusely při úklidu bát, že jim děti utečou. Zároveň bylo toto místo v anketě často označované jako populární,“ doplnila vedoucí Srdíčka Věra Vargová.

Největším problémem při tomto úklidu pak byla podle maminek likvidace trávy. „Problémem nebyly ani tak vzrostlé trsy, ale spíše ty drobnější, které místy připomínaly mechový porost,“ dodala Vargová.