Studie mapuje veřejnou dopravu v obcích v okolí Holešova v časových horizontech patnáct, třicet, pětačtyřicet a šedesát minut. „Z výsledků vyplývá, že autobusová a železniční doprava Zlínského kraje a Střední Moravy je schopna do intervalu 60 minut zahrnout území s téměř 474 tisíci osobami. Z tohoto počtu je statisticky 407 tisíc osob v produktivním věku. Vzhledem k aktuální průměrné míře nezaměstnanosti regionu ve výši 11,8 procenta je pak v horizontu jedné hodiny pro zaměstnavatele k dispozici přes 48 tisíc evidovaných uchazečů o zaměstnání,“ informoval krajský mluvčí Milan Plesar.