„Výstavba nového výrobního areálu umožní zásadním způsobem zlepšit organizaci výroby a skladování,“ okomentoval majitel společnosti Petr Glozyga.Nové prostory jsou podle něj nezbytným předpokladem pro plánované strojní investice. Nový sortiment by měl mít podobu ocelových a vlajkových stožárů.

Společnost již podepsala Deklaraci o porozumění se Zlínským krajem- Pokud splní podmínky, chce zahájit výstavbu v polovině příštího roku.„Pro svůj záměr potřebuje firma pět tisíc čtverečních metrů a celková investice bude asi patnáct milionů korun,“ vyčíslil Jakub Černoch, výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK, a.s., která má na starosti správu zóny.

Nový zájemce nyní může usilovat o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a absolvovat proces posouzení vlivu na životní prostředí.Five Solar Group je již šestou firmou, která se Zlínským krajem Deklaraci o porozumění podepsala.