Výtisk knihy rabína Šacha, který působil v sedmnáctém století v Holešově, se podařilo získat správci místní synagogy Vratislavu Brázdilovi. Jde o nejstarší výtisk Šachova komentáře židovského práva Šulchan aruchu na světě. Kniha vyšla v roce 1663, tedy v roce rabínova úmrtí. Svazek je tak o čtrnáct let starší než stejná kniha, kterou se Holešovu podařilo získat před dvěma lety.

Výtisk z New Yorku

Výtisk doputoval z New Yorku. "Dostal jsem nabídku knihu koupit a neváhal jsem. Takové výtisky se na trhu téměř nevyskytují," řekl správce a průvodce Šachovy synagogy Vratislav Brázdil.

Obchod podle něj vzešel z dlouholetých dobrých vztahů s newyorským obchodníkem. Celou knihovnu Šachovy synagogy začal Vratislav Brázdil budovat před lety, téměř tři desítky zajímavých výtisků získal ve světových internetových aukcích.

Připomínka ze záhrobí

Kniha je kromě svého stáří mimořádná i tím, že je v ní popsán příběh, který předcházel vydání v amsterodamské tiskárně. Podle příběhu rabín Šach před svou smrtí požádal zetě, aby komentáře vydal. Když se tak nestalo, zjevil se mu ve snu a slib mu připomněl. Teprve poté komentář vyšel knižně.

Oproti výtisku z roku 1677, který obsahuje vsuvku ke druhému dílu židovského práva Šulchan aruchu a který je také majetkem holešovské synagogy, obsahuje vydání z roku 1663 Šachovu vsuvku k pátému dílu Šulchan aruchu. Šachův komentář navíc doplňuje komentář rabína Taze ze Lwova.

Rabín Šach, vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen, patří mezi nejvýznamnější židovské učence na svět. Působil a je pohřben v Holešově, kde také napsal některé ze svých knih. Jméno Šach dostal právě podle pojmenování svých komentářů Šulchan aruchu