Aby však mohla holešovská radnice se stavbou kanalizačních stok začít, musí nejdříve získat dostatek financí. „Požádali jsme si o státní dotaci, sháníme peníze i na ministerstvu zemědělství. K tomu je ale nutné vyhlásit výběrové řízení, aby bylo jasné, kolik bude výstavba stát a co všechno bude obnášet,“ vysvětlil starosta Holešova Zdeněk Janalík s tím, že město už vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele.

Budování stoky, která se napojí na čističku města, si vyžádá sto milionů

S vybudováním kanalizace by se pak mělo začít ještě do konce letošního roku. „Bude ale třeba rozčlenit práce na etapy, takže by se měly uskutečnit během tří let,“ plánuje Janalík.

Lidé z místních částí Žopy a Dobrotice by se tak rekonstrukce stávající nebo vybudování zcela nové odpadní stoky měli dočkat do konce roku 2010. „Její napojení pak plánujeme na čističku v Holešově,“ dodal starosta Janalík.

Napojení místních částí Holešova na kanalizaci však není jediným případem úpravy svodu odpadních vod. Do konce roku 2010 musejí mít nakládání s nimi totiž vyřešeny všechny obydlené lokality, kde žijí více než dva tisíce obyvatel.