„Uvnitř města vybudujeme několik nových tras, přičemž první spojí holešovské nádraží, úsek u tepláren a takzvané Orelské hřiště nedaleko policejního internátu ve Zlínské ulici,“ nastínil starosta Holešova Zdeněk Janalík.

Odtud bude možné pokračovat na kole směrem k Sadové ulici a do Dobrotic. „Další úsek zase povede ze Všetul po nábřeží směrem k novému silničnímu mostu přes Rusavu. Za ním bude možné pokračovat kolem židovského hřbitova k Holajce a odtud podél zámecké obory až do Dobrotic. Tam je momentálně podél zahrádek nezpevněná cesta, kterou hodláme vyasfaltovat,“ slíbil Janalík.

Na chystaný projekt pro cyklisty se už nyní těší také samotní občané města, kteří stezky ve městě postrádají. „Určitě to vítám, hodně jezdím na kole a nové trasy využiji i na kolečkových bruslích. Rozhodně je to pozitivní nápad,“ konstatovala například Holešovanka Renata Juráňová.