„Smyslem festivalu je připomenout si, co lidé před námi museli prožít, abychom se toho do budoucna mohli vyvarovat,“ zdůraznil ve svém proslovu starosta Holešova Rudolf Seifert.

Zahájení festivalu se účastnil herec a spisovatel Achab Haidler, šestadevadesátiletá holešovská rodačka Marta Dittrichová, předseda brněnské židovské obce Jáchym Kanarek a také velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron.

"Je to pravý židovský festival. Jak praví jedna židovská anekdota, když židé slaví jakýkoli svátek, tak se věnují dvěma věcem: jídlu a zpěvu. A obojího bude na festivalu v Holešově dost," skončil svůj projev odlehčeně velvyslanec Daniel Meron.

Na slavnostním zahájení vystoupily žákyně tanečního oboru, které si pod vedením učitelky Jany Lochmanové připravily taneční pásmo inspirované skutečnými vzpomínkami české rodačky na válečnou dobu, kdy ztratila svou kamarádku v koncentračním táboru.

O hudební doprovod se postarali violoncellisté Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková, kteří zahráli mimo jiné skladby Davida Poppera.

Právě o tomto českém violoncellistovi a hudebním skladateli se v Holešově koná jedna ze tří výstav, které připomínají životy významných židovských osobností. Další výstavy jsou věnovány Jindřichu Buwbaumovi a Davidu Meiselovi.