Radní proto městu navrhli udělat inventuru bytového fondu, aby radnice zjistila skutečný počet neoprávněných uživatelů bytů vmajetku Holešova.

Podněty dodali městu pozorní sousedé

Získali jsme nějaké indicie, že tomu tak skutečně je. Tedy, že někteří občané, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, neužívají městských bytů,“ přiznal holešovský místostarosta Josef Bartošek stím, že podněty město získalo převážně od sousedů.

Problém Holešova ovšem nespočívá pouze vtom, že některé městské byty užívá někdo jiný, než původní žadatel opřiděleníbytu.

„Dalším problémem je, že vnich nebydlí tolik lidí, kolik bylo žadatelem uvedeno. Nájemníci tak zneužívají našich bytů a to je dostatečný důvod, proč snimi smlouvu onájmu rozvázat,“ pokračoval Bartošek.

Vjednom případě už se radnice dokonce soudí

Město by od smluv uzavřených spůvodním žadatelem mohlo odstoupit okamžitě. Sjednou nájemnicí se holešovská radnice kvůli porušení dohodnutých podmínek dokonce jižsoudí.

„Paní nechce dobrovolně opustit přidělený byt. Je to problematická a dlouhodobá záležitost, přestože sousedi dosvědčili, že dotyčná osoba byt neužívá. Máme dokonce svědectví pana starosty Prusinovic, že tato žena bydlí vtamní obci,“ popsal místostarosta Holešova.

Radnice zkontroluje městské byty kvůli lidem, kteří je vůbec nesmějí obývat

Kvůli několika podezřením proto městská rada rozhodla, že radnice musí nechat udělat inventuru ve všech svých bytech.

„Zkontrolujeme, kdo vnich doopravdy bydlí, a při tom zrevidujeme skutečný stav domů vmajetku města. Vpříštích letech bychom totiž chtěli do bytového fondu investovat a zvýšit technickou úroveň bytů,“ doplnil Bartošek.

Město má kdispozici vsoučasnosti zhruba čtyři sta městských bytů a eviduje přes stovku žadatelů oně. Vuplynulých jedenácti letech holešovská radnice zprivatizovala kolem devíti set bytových jednotek.