„Právě proto byly oslavy rozděleny do celého roku a nedržely se jen jednoho konkrétního data,“ objasnil místostarosta města Rudolf Seifert.
Od 31. ledna, kdy festival otevřela svým koncertem Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů, se v Holešově odehrála celá řada kulturních akcí.
„I to bylo naším záměrem. Úvodní koncert otevřel také holešovský zámek, který byl pro veřejnost uzavřen zhruba patnáct let. Chceme, aby se do něj vrátil kulturní život a aby město v tomto směru znovu ožilo,“ potvrdil Seifert.
Počty lidí, kteří mají zájem o vážnou hudbu, se obvykle nedá srovnávat s rockovými koncerty, ale přesto stěžejní akce oslav spolehlivě zaplnily velký sál holešovského zámku. Také doprovodný program se setkal s úspěchem.
„Pořádali jsme například i Den díkůvzdání, kdy arcibiskup Jan Graubner vysvětil insignie města. Ten den uzavřel klavírní koncert Karla Košárka. Holešovského rodáka, který doprovází například Dagmar Peckovou,“ vzpomněl místostarosta.
Jak Seifert potvrdil, na festival bude město navazovat i v příštím roce. Zájemci se tak mohou těšit na sérii koncertů vážné hudby v krásném prostředí opraveného zámku. (ppr)