Pořádaná konference, kde odborníci představili své instituce a projekty, tak měla být odstartováním nové etapy rozvoje v zóně.

Ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe Michal V. Marek zastupoval projekt vzniku pilotního výzkumného pracoviště zabývajícího se výzkumem a měřením globálních změn.

„Máme představu, že bychom zde zřídili jednu z referenčních stanic, která by nám umožňovala sledovat, jakým způsobem taková průmyslová zóna přispívá nebo nepřispívá k takzvané uhlíkové stopě dané lokality," přiblížil Marek.

Podle něj by to byla jedna z konkrétních věcí, které by mohli místnímu regionu dát.

Pracoviště by využilo již existující objekty v technologickém parku, konkrétně meteorologickou stanici a vodojem.

Prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Bohumír Strnadel představil vizi spolupráce s městem Holešov i tamním gymnáziem.

„Zabýváme se vývojem superpočítačů, které řeší například oblast informování veřejnosti při povodních anebo při znečištění ovzduší," vysvětlil Strnadel. Tento projekt by mohl napomoci poznávání změn v životním prostředí holešovského regionu.

Vědeckovýzkumná pracoviště by tak měla být možností aktivizace podnikatelů v regionu v oblastech technologických i strojírenských. Obě instituce mají zájem na spolupráci s místními firmami i městem. Chtěly by vytvořit katalog aktivit a zjistit, co potřebuje místní podnikatelská sféra, co potřebuje město Holešov a jaké aktivity by mohla poskytnout pracoviště Vysoké školy báňské.

Příznivě vidí tuto spolupráci i starosta města Pavel Svoboda, má ovšem jisté obavy. „Uskutečnění těchto investic také záleží na místních ekologických aktivistech. Pokud projekty zase zažalují, tak investoři zase ztratí zájem," podotkl starosta. Oslovili prý proto právě vědecko-výzkumná pracoviště, která by měla z ekologického hlediska být naprosto neškodná.

„Vznikla by tak desítka nových pracovních míst a každá další firma by byla pod monitoringem těchto pracovišť, která by vyhodnocovala, jaký mají vliv na životní prostředí," dodal Svoboda.